A Kutatócsoport munkájának MTA értékelése

Lendület kutatócsoport hároméves értékelése
MTA Lendület Program
 

Iktatószám: 81/79/2015
Tusor Péter kutatócsoport-vezető részére
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport
 
 
Tisztelt Lendület Kutatócsoport-vezető!
 
 
A Lendület program hosszú távú fenntarthatósága és a kiválósági alapelvek folyamatos és következetes érvényesítése céljából bevezetett beszámolási rendben elvégezték a 2012-ben indult Lendület kutatócsoportja hároméves beszámolójának értékelését. A beszámolót két anonim bíráló véleményezte, majd az AKT tudományterületi szakbizottsága – a beszámolók és a vélemények alapján – javaslatot tett a kutatócsoport hároméves tevékenységének minősítésére.
 
A Lendület kiválósági pályázati modellben a kiemelkedő kutatócsoportok számára kizárólag teljesítményük és eredményességük teremthet hosszú távú kilátásokat: „kiváló” minősítést csak olyan kutatócsoport kaphat, amelynek teljesítménye magasan kiemelkedik az MTA kutatóhálózati átlagból, és amelynek eredményeit mind az anonim bírálók többsége, mind a szakbizottság kiválóra értékelte. „Jó” minősítést olyan kutatócsoport kaphat, amelynek eredményei elérik a Lendület-kutatócsoportoktól elvárható (az MTA kutatóhálózati átlagból kiemelkedő) szintet. Az akadémiai átlagnak megfelelő szinten teljesítő kutatócsoport a Lendület program szempontjából „megfelelő”-nek számít. Az akadémiai kutatóhálózat teljesítményátlaga alatti Lendület-kutatócsoportnak a „nem eredményes” minősítéssel kell szembenéznie.
 
Az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport tevékenységét a bírálók véleményeit alapul véve a szakbizottság igen gondosan – a Lendület-kutatócsoportoktól elméletileg elvárható szinthez mérve – értékelte.
 
Az MTA elnöke a hároméves beszámoló, az értékelések és a szakbizottság javaslatát egyaránt mérlegelve az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport munkáját „kiváló” színvonalúnak értékelte, ezért a 41/2013 (IX. 24.) számú MTA elnökségi határozattal elfogadott elnöki rendelkezés értelmében a kutatócsoport további támogatása mellett döntött.
 
 
 
Lovász László elnök úr megbízásából
 
üdvözlettel:
Szarka László főosztályvezető
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály