Előadások Veszprém kora újkori történetéről

2023. november 24-én a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban tartották meg a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 30 éves a Veszprémi Szemle című konferenciáját és kötetbemutatóját. Az eseményen Tölgyesi József alapító főszerkesztő elnöklete mellett több történeti és régészeti előadás is elhangzott. A Kutatócsoport tudományos munkatársa, Kanász Viktor az első szekcióban prof. Solymosi László előadása előtt Veszprém és a római szentszéki diplomácia az 1550-es években címmel a Királynék Városa és az Örök Város közti kapcsolatokat ismertette. Ennek során többek közt kitért a korabeli veszprémi püspökök kinevezésére és pápai megerősítésére, bemutatta, hogyan jelent meg Veszprém 1552-es török ostromának híre Rómában, illetve felvázolta Bornemissza Pál veszprémi püspök 1553-ban Girolamo Martinengo nuncius előtt tett tanúvallomásának fontosságát. Végül konkrét példákkal illusztrálva felhívta a figyelmet arra, hogy Veszprém városának és egyházmegyéjének korabeli történetéről sok eddig nem, vagy csak alig ismert forrást őriznek az itáliai szentszéki levéltárak. Előadása írott változata a Szemle következő számában lesz olvasható.

November 29-én a Sic Itur ad Astra Műhely szervezésében tartottak Oktatás és társadalom címmel konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szekfű Gyula Könyvtárában, ahol Kanász Viktor Elvárások és realitás: az iskolamesterek az 1770 es években a veszprémi egyházmegyében címmel tartott előadást. Ennek során ismertette, hogy az 1778-1779-es egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján az egyházmegyében az oktatást, magaviseletet és kántorkodást szem előtt tartva milyen elvárásokat fogalmaztak meg az iskolamesterekkel szemben, illetve milyen problémákkal találkoztak a vizitáció felvétele során. Külön kitért az iskolamesterek edukációjára, felvázolva, hogy a zalai, veszprémi és somogyi főesperességben hogyan alakult e társadalmi réteg iskolázottsága.

(A veszprémi konferencia fotóit Zachár Zsolt készítette.)