Előadás a Kanizsa kora újkori történetéről szóló Szentszéki és itáliai forrásokról

Kanász Viktor a keszthelyi Balatoni Múzeumban Követek, katonák és kapitányok Kanizsáról. Hadügyi és diplomáciai források Kanizsa történetéről a vatikáni és észak-itáliai levéltárakban, valamint a Thúry György Múzeumban címmel tartott előadást a Zalai Közgyűjteményi Szakmai Napok keretében 2023. november 7-én.

Előadásában elsősorban Kanizsa történetének kora újkori itáliai forrásait tekintette át. Kanizsa birtoklásáért vívott véres harcokról szóló beszámolók a 16-17. században Európa-szerte a vezető hírek közé tartoztak. A kanizsai – és a magyarországi – forrásviszonyok miatt nagy a külföldi levéltárak hungarika-anyagának jelentősége. A magyar levéltárakon kívül Európa számtalan közgyűjteménye őriz a mai napig ismeretlen és kiadatlan forrásokat Canissa történetével kapcsolatban. Kanász Viktor előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Itália levéltárai és könyvtárai milyen fontos, új adatokkal gazdagíthatják – elsősorban az 1580-90-es évekre, az 1600., 1601., valamint az 1664. évi ostromokról, illetve a vár 1690. évi sikeres visszafoglalásáról – az eddigi tudásunkat. Ennek keretében mindenekelőtt a Vatikáni Apostoli Levéltárból, valamint a Pármai, Modenai és a Mantovai Állami Levéltárból származó, újonnan feltárt forrásokat mutatta be, többek közt a bécsi és a gráci szentszéki nunciusok jelentéseit, illetve a Mantovába érkező korabeli híreket, végül a Kanizsa 1601. évi ostroma során a keresztény táborból írt leveleket. Mindemellett kimelete, hogy a nagykanizsai Thúry György Múzeumban őrzött Haym-protokollumkötetek milyen kivételes betekintést engednek a korszakba.