Előadás a Jagelló-konferencián

Nemes Gábor győri püspöki levéltáros, a Kutatócsoport külső munkatársa, aki a témakörben a tavasszal védte meg doktori értekezését a katolikus egyetemen, Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai (1521–1526) címmel tartott előadást "A Jagellók Magyarországa. Új kutatások és eredmények" tudományos konferencián (MNL és MTA BTK, Budapest 2014. november 13–14.) Az előadás alapját képező pápai brévék 2015 folyamán látnak napvilágot a vatikáni sorozatban
(CVH II/6).
 
Program