2023. szeptember 19-én a Személyes történelem sorozat keretében tartott Tusor Péter elődást Egy híres-neves festmény a Wesselényi-féle szervezkedés korából (Történeti elemzés) címmel a Pécsi Tudományegyetem bölcsészeti karán. A tágabb időkeretű egyetemi kurzuson részben összefoglalta, részben pedig folytatta, kiegészítette és árnyalta az egy héttel korábban Győrben elmondottakat. Mind a győri, mind pedig a pécsi előadás előzetes híradás a témában írt történeti monográfia eredményeiről. Publikálása a CVH II/12. köteteként 2024. júliusban várható.


2023. September 20.

The appointment document of the university professors promoted with effect from 1 September 2023 was handed over by the Head of State on 5 September in the morning at the Sándor Palace in Buda Castle.


2023. September 5.

Kruppa Tamás az általa kiadott Forgách Ferenc okmánytárról (CVH II/9) adott interjút a Vatikáni Rádiónak. Ennek keretében Vértesaljai László atyával a forráskiadvány kapcsán egykori esztergomi érsek személyéről, történelmi szerepéről, valamint a magyar katolicizmusban betöltött szerepéről beszélgettek.


2023. September 2.
  • 0
  • 1
  • 2

The Vilmos Fraknói Vatican Historical Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and the Péter Pázmány Catholic University was established in the June of 2012 as the ‘Impetus’ Church History Research Group in the frame of the Church History Research Institute of the University founded by Rector Péter Erdő in 1999. It carries on independently the latter’s publications (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) and researches in Rome and in Vienna, with the involvement of academic and other funding sources.

 

More >>

The newest title

Science communication

Nemes Gábor
Vasarnap.hu

Nemes Gábor az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport történésze, nem kevesebbre vállalkozott mint, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár magyar vonatkozású forrásait összegyűjti. Az online formában is elérhető kötete hatalmas segítséget nyújt a korszak iránt érdeklődőknek.  

Upcoming events

- Magyarország és a prágai nunciatúra - Kruppa Tamás előadása Prágában
- Rétfalvi Balázs és Kanász Viktor előadása Szepetneken
- Könyvbemutató a La Sapienza Egyetemen