Pálos missziók – Nagymonográfia

A vatikáni magyar kutatások egyik meghatározó területe a missziótörténet. Az elsősorban a Sacra Congregazione de Propaganda Fide római archívumára épülő vizsgálatok eddigi legkiemelkedőbb eredménye, a kora újkori pálos missziók Galla Ferenc által megírt monográfiája napvilágot látott a Collectanea Vaticana Hungariae I/11. köteteként. A tudományos igényű sajtó alá rendezés munkálatait Fazekas István, a Kutatócsoport senior kutatója végezte a Lendület-program keretében. Ennek során a szakapparátus részben önálló kutatás útján került rekonstruálásra.

A kora újkori pálos apostoli missziók nagymonográfiájának megjelentetése azon részprogramunk fotnos állomása, melynek keretében elődeink maradandó értékű, ám a 20. század ismert problémái miatt kiadatlan vatikáni vonatkozású kéziratait tudományos igénnyel feldolgozzuk, sajtó alá rendezzük és publikáljuk – átmenetileg így is pótolva egy valódi római magyar történeti intézet hiányát.

A kötetet Galla Ferenc első számú örökösének, a vatikáni magyar missziótörténeti kutatások kiemelkedő alakjának, a tragikusan fiatalon, tíz esztendeje elhunyt Tóth István György (1956–2005) emlékének ajánlottuk. Munkahelyi szobáiban (MTA TTI, CEU) személyes és gazdag tudományos hagyatékának előrendezését, dobzolását mi végeztük el 2006. február–márciusban. Életmű-bibliográfiáját a Kutatócsoport viterbói partnerintézménye jelentette meg (Ab imo pectore).

A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent könyv e-book formájában teljes terjedelmében letölthető, illetve online olvasható. Szakmai bemutatójára május végén kerül sor az ELTE-n.