Tusor Péter: Egy híres-neves festmény történeti elemzése a Wesselényi-féle szervezkedés korából

-

Személyes történelem

Kalandozások a középkor és a kora újkor világában

 

A PTE BTK TTI

Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

tisztelettel vár mindenkit

 

Tusor Péter

(PPKE – Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)

Egy híres neves festmény történeti elemzése a Wesselényi-féle szervezkedés korából

című előadására

2023. szeptember 19., 18:00

Ró 106

 

További fájlok