A magyar domonkos rendtartomány 800 éve

-

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény jubileumi konferenciát rendez „A magyar domonkos rendtartomány 800 éve” címmel 2021. június 14-én, hétfőn 10 órától, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának dísztermébem (Budapest, Szentkirályi U. 28. II. em.)

A konferencia fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke
Program

10.00 Köszöntők
10.30–12.30 Előadások

    Wysokiński Ireneusz OP (Lengyel Domonkos Rendtartomány Levéltára, Krakkó): A magyar és a lengyel rendtartomány a XIII. századi Prédikátor Testvérek Rendjében
    Szovák Kornél (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A XIII. századi domonkos missziók és a korai rendi hagyomány
    Zágorhidi Czigány Balázs (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár): Provincia Hungáriae: A középkori magyar domonkos rendtartomány
    Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, Budapest) A Szent Márton Provinciától a Magyarországi Rendtartományig: A domonkosok visszatérése a Magyar Királyságba a 17. században

12.30– 13.00 Ebédszünet
13.00–16.00 Előadások

    Villám Štefan Dóci OP (Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum, Róma): Außerordentliche Seelsorge der Dominikaner im 18. Jahrhundert: Beispiel des Konventes in Kaschau
    Magyar Marietta Mirjam OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola): Fények és árnyak: rendi reform a XIX. század közepén
    Kuminetz Géza (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A tulajdonjog fogalma Horváth Sándor OP értelmezésében
    Barna Gábor (Szent István Tudományos Akadémia – Szegedi Tudományegyetem): Árpád-házi Szent Margit, az engesztelés és a vezeklés magyar szentje

16.00 Zárszó
17.00 Ünnepi zsolozsma és zenei áhítat (a Váci utcai – egykori domonkos – Szent Mihály-templomban)

A konferencián való részvétel a járványügyi szabályoknak megfelelően csak védettségi igazolvánnyal és június 7-ig bezárólag előzetes regisztrációval lehetséges. Regisztráció: info@dominicana.hu

Szeretettel hívjuk és várjuk vendégeinket a konferenciát megelőző napi budavári ünnepségekre is június 13-án, vasárnap: 10.00 Ünnepi szentmise a Mátyás-templomban, utána megemlékezés és kiállítás a Hilton Szálló Dominikánus-udvarán.

További fájlok