Magyar történeti kutatások a Vatikánban

CLASSIS I
vol. 1 Excerptum
Tusor Péter

TUSOR PÉTER, Magyar történeti kutatások a Vatikánban (CVH I/1exc.), Budapest–Róma 2004. ccxxx p. + 7 melléklet (képek, facsimilék)

 

Az első kötet önálló kiadványként és saját címmel megjelentetett bevezetése az Apostoli Szentszék levéltáraiban végzett magyar kutatásokat tekinti át a 16. század végétől napjainkig. Bemutatja a különféle kutatástörténeti periódusokat, kiadványokat, a fontosabb és rendre ismétlődő problémákat. A monográfia egy rangos és nemzetközi vonatkozásaiban is jelentős „részdiszciplina” elemzésével szemléletesen diagnosztizálja a magyar történettudomány alapvető hiányosságát: a nyugat-európai példákkal ellentétben a századokon átívelő intézményi, még inkább projekt- kontinuitás fogyatékosságát, illetve az ebből fakadó folytonos újrakezdések parabolikáját. Fő tézise: a magyar tudományosságnak és államnak szakmai, morális és jogi kötelessége Fraknói Vilmos örökségének méltó ápolása és továbbvitele: azaz egy valódi magyar történeti intézet fenntartása és működtetése Rómában.

 

Tartalmazza a római, vatikáni anyagról készült magyarországi másolatok, mikrofilmek jegyzékét. E kutatástörténeti adatgyűjtés nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a diszkontinuitás végre kiküszöbölődjék a három évszázados vatikáni magyar kutatások történetéből. A magyar nyelvű kötethez külön Bibliográfia (pp. clxxxix–cciv), Index (pp. ccviii–ccxiv) és bőséges, jegyzetelt angol nyelvű tartalmi Összefoglaló, Tartalomjegyzék (pp. ccxv–ccxxix) tartozik.