A frascati Villa Aldobrandini Pázmány-jegyzőkönyve 1616-ból

Megjelent a Fraknói Kutatócsoport második saját, önálló kiadványa: Kánoni kivizsgálás Pázmány Péterről. Családja, katolizálása, misszionálása. (A Pázmány–Tholdy archívum irataival) (Collectanea Vaticana Hungariae II/6), Budapest–Róma 2017.

A vatikáni magyar történeti kutatások egyik legizgalmasabb területe a szenszéki, illetve az olasz állami gyűjteményeken kívül található források feltárása. A pápai udvar tagjai tulajdonában a modern időkig maradtak fontos dokumentumok. A 17. század első évtizedeiig ez általános gyakorlat volt. Máig olasz arisztokrata családok birtokában lévő bíborosi iratkollekciók vizsgálata értékes adatokkal gazdagíthatják a történettudományt, Magyarország és a római Szentszék kapcsolatainak vizsgálatát. Meggyőző bizonyíték erre az Aldobrandini hercegeknek a Róma közeli Frascatiban, az 1600 körül épített patinás Villa Belvederében található magánarchívuma. (Az exkluzív lelőhelyről fényképfelvételek a Repositorumban.)   Az utókor számára itt őrződött meg Pázmány Péter biográfiájának egyik legértékesebb dokumentuma, a prágai nunciatúrán addigi életpályájáról az érseki kinevezése utáni napokban lefolytatott tanúkihallgatások eredeti jegyzőkönyve.

A CVH II/6. kötete a forrást latin nyelven és magyar fordításban is közli a Esztergomban található családi levéltár válogatott dokumentumainak kíséretében. A kismonográfia-szerű elemzés a korai életpályája számos, a historiográfiát régóta foglalkoztató kérdését tisztázza, pontosítja. A kutatás a szentszéki konzisztoriális iratok módszeres proszopográfiai hasznosításának fontos fejezete (vö. CVH I/7 és CVH I/15, pp. 243–316). Egyúttal a magyar katolikus egyetem névadó alapítójára irányuló történeti alapmunkaként célja az intézményi identitás és identitáspecifikus tudomományos profil elmélyítése.