Cameralia Documenta Pontificia

Huszonnégy hónapnyi intenzív kutatást követően befejeződött a Lendület-Kutatócsoport első nagyszabású, team-munkában végzett részprojektje. Az Apostoli Kamara magyar vonatkozású középkori forrásainak szakapparátussal ellátott közzétételén 7 hazai kutatóhely 9 munkatársa (köztük 3 doktorandusz), és 3 pázmányos MA-hallgató dolgozott. A közel 1000 nyomtatott oldalnyi tudományos szöveg mintegy 1500 vatikáni forrásszöveget közöl magyar bevezető és angol összefoglaló tanulmány, valamint terjedelmes, adatolt személy- és helynév-mutató kíséretében. Részletes adatok a Kiadványok menüpontban (CVH Class. I, vol. 9 és vol. 10). A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536) két kötetének első, budapesti bemutatóját előreláthatóan 2015. január 14-én rendezzük meg.
A Cameralia-kötet megjelentetésével párhuzamosan pdf-formátumban teljes terjedelmében elérhetővé vált a 10. esztendeje megjelenő vatikánimagyar történeti könyvsorozat első 5 kötete (CVH Class. I, vol. 1, vol. 1exc., vol. 2; Class. II, tom. 1 és tom. 2). Az elkövetkező hónapokban a Kutatócsoport alapkutatásait tartalmazó összes kötet digitalizálására és feltöltésére sor kerül.