Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII

Az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Viterbói Egyetem bölcsészkaráról (DISUCOM) Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete  2018. szeptember 27–28-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia székházában nemzetközi szimpóziumot szervezett The Agents of Foreign Communities and European-American States in Rome címmel. A konferencia elsősorban azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A konferencia munkálataiban szervezőként és előadóként részt vett a viterbói partnerintézmény alapítója, Gaetano Platania professor emeritus is.

A tanácskozáson elhangzott előadások írott változatát tartalmazó tanulmánykötet az előző, 2018-as kötet (Gli Angeli Custodi delle Monarchie)  tavaly novemberi római bemutatója (Univ. Pontificia della Santa Croce) után kereken egy évvel jelenik meg. 

A Fraknói Kutatócsoport viterbói projektpartnerével együtt már dolgozik a  együtt a 2019-es, a római Istituto di Studi Romani aventinusi székházában tartott közös nemzetközi konferencia anyagának kiadásán. A munkák a viterbói Edizioni Sette Cittá gondozásában jelenek meg (Studi di Storia delle Istituzioni Ecclesiastiche 7-8-9).

A most megjelent kötet teljes terjedelemben letölthető itt.