„Dosz Café” – ELTE

Kerekasztal-beszélgetés
Konfrontáció – kooperáció – kollaboráció: A magyar katolicizmus túlélési stratégiái a 20. században
 
2016. április 1-jén 18 órakor az ELTE BTK-n kerekasztal-beszélgetésre került sor a „Dosz Café” programsorozat keretében a Doktoranduszok Országos Szövetségének Történelem és Politikatudományi Osztálya szervezésében. A témája a magyar katolicizmusnak a 20. század kihívásaira adott válaszai, túlélési stratégiái voltak. A rendezvényt Jávor Miklós, a Kutatócsoport  doktorandusz tagja szervezte és moderálta. A meghívott előadók: Tóth Krisztina, a Kutatócsoport tudományos munkatársa, Gárdonyi Máté a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola docense (egyben a Kutatócsoport külső főmunkatársa), valamint Koltai András a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának főmunkatársa (a Cameralia-projektünk szerződéses munkatársa) voltak.
A beszélgetés két fő részre oszlott: az első részében az előadók az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveitől egészen az 1989-es rendszerváltásig tekintették át a Magyar Katolikus Egyháznak az első világháborús összeomlásra, a trianoni békediktátumra, a második világháborúra, a nyilas diktatúrára, a kommunista diktatúrára, a szélsőjobb és szélsőbaloldali, valamint az ateista eszmék terjedésére adott válaszait. Mindezt politikai, társadalmi és eszmetörténeti keretbe ágyazva. A második részében pedig lehetősége nyílt a hallgatóságnak a beszélgetés közben felmerült kérdések megfogalmazására, így termékeny eszmecsere alakult ki az előadókkal. A rendezvény jó hangulatban, szerény fogadással zárult.
 
Plakát
Képek
MP3