Brevia Clementina – CVH vol. I/12

A Kutatócsoport vatikáni kutatásaiban a kora újkor és a 20. század mellett kiemelt figyelmet élvez a késő középkor. E figyelem bizonyítéka akár a VIII. Orbán (1623–1644) családja, a Barberinik levéltárában fennmaradt körmendi kolostorper (1518) jegyzőkönyvének közreadása (CVH II/1), akár a konzisztoriális és a kamarai dokumentumok publikálása (CVH I/7; I/9–10).

A jövőben az eddiginél is nagyobb teret kap a medievisztika: meghatározóan a bréve-, szupplikáció- és bulla-regisztrumok fondszerű, szisztematikus rendbe illeszkedő feltárása és publikálása. A részprojekt első eleme a Kutatócsoport szerződéses munkatársa, Nemes Gábor győri püspöki főlevéltáros gyűjtésében és gondozásában most napvilágot látott Brevia Clementina. A kötet a Medici-pápa, VII. Kelemen (1523–1534) magyar vonatkozású brévéit adja közre 1523–1526-ból. A kritikai jelleggel közölt források nemcsak a Mohácshoz vezető út méylebb megismerését teszik lehetővé a csatavesztés után majd 490 évvel, hanem a pápai diplomácia magyar vonatkozásainak is fontos dokumentumai.

A különleges kötet felerészben újonnan, Győrött tervezett védőborítóval készült. Megjelennek rajta a fontosabb történeti szereplők, helyszínek, és egy-két forráshasonmás is. A kötet vászonprégelt, sárga kreatív kartonja és a zöld envelope együtt a püspöki címerek és a liturgikus alkalmakkor használt pectorale episcopale színvilágát idézik.

A forráskiadvány a Győri Könyvszalonra időzítve jelent meg. Győri bemutatójára november 7-én került sor (képek, tudósítás (MK), hangfelvétel). A kutatás, a feldolgozás s a publikálás a Kutatócsoport és a Győri Egyházmegyei Levéltár kooperációjában valósult meg. (Lásd még: gyor.egyhazmegye.hu)

Budapesti prezentációja december 1-jén volt Budapest Főváros Levéltárában. A BFL-bemutató ismertetése (ujkor.hu); képei; hanganyaga

Bemutatója a 2015. évi középkori kiadványok seregszemléjén, Magyar Országos Levéltár, dec. 11. (képek); "Év levéltári kiadványa" díj, II. helyezés