Az Esty-projekt

A Kutatócsoport képviseletében Sági György, Tóth Krisztina és Rétfalvi Balázs vett részt az Egyháztörténészek 3. Országos Találkozóján, melyet az idén  Balogh Margitnak köszönhetően az  MTA BTK Történettudományi Intézet szervezett  (Murga, 2016. június 8–9.).  Az Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás forrásai címmel megrendezésre került konferencián mindhárman Esty Miklós, pápai világi kamarás, Csernoch János, Serédi Jusztinián, majd Mindszenty József hercegprímás világi kamarásának ("gentiluomo") a Szent István Társulat irattárában őrzött hagyatékáról adtak elő, amely rendkívül gazdag és különleges forrás-együttes.
Sági György, a Kutatócsoport gyakornoka átfogóan ismertette a hagyatéknak a Kutatócsoport keretében és anyagi támogatásával végzett rendezésének tapasztalatait és az anyag jelenlegi tagolását, elrendezését. Tóth Krisztina tudományos munkatárs Esty Miklós naplóinak és visszaemlékezéseinek formai és tartalmi sajátosságait elemezte. Végül Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár igazgatója, a Kutatócsoport szerződéses munkatársa – és egyben a projekt kezdeményezője – Esty Miklós levelezését ismertette, kiemelve belőle azokat a pontokat, ahol e források és a naplók, visszaemlékezések kiválóan kiegészítik egymást. Ezek az előadások egyben előkészítik a naplók és visszaemlékezések kiadását, amelyek értékes adalékokkal gazdagítják a 20. századi egyháztörténeti kutatást. E kiadási munkálatok előkészületei a Kutatócsoport keretében már megkezdődtek. A hagyaték Sági György által elkészített inventáriuma a Levéltári Szemlében jelent meg.
Tudósítás: MTA BTK TTI
Képek 1. 2. 3. (Tüskés Anna felvételei)