Megjelent a Collectanea Vaticana Hungariae legújabb, Forgách Ferenc válogatott politikai levelezését tartalmazó kötete. A CVH II/9. köteteként napvilágot látó okmánytár egy évtizedekkel korábban megkezdett és súlypontját a vatikáni fondokra helyező, de az idők során egyre jobban szerte ágazó és mind több levéltárra, illetve kézirattárra kiterjedő kutatómunka eredménye. Jelen szövegkiadás a nagyszámú kiadatlan, köztük sok ismeretlen Forgách levéllel, valamint a politikai tevékenységével összefüggésbe hozható nuncius jelentések bevonásával további értelmezési lehetőségeket kínál, ezáltal új oldaláról közelítve meg a magyar történelem politikai és egyháztörténeti szempontból egyaránt kulcsfontosságú időszakának eseményeit.


2022. május 15.

A Gazdság- és Társdalomtörténeti Tanszék professzora, Szijártó István meghívására május 20-án az ELTE BTK-n tartott előadást munkájáról a Fraknói Kutatócsoport. Az eseményre a "A mai magyarországi történetírás műhelyei" c. egyetemi szemináriumi sorozat részeként került sor.


2022. május 21.

Öt éve, 2017. május 3-án délután a Fraknói Kutatócsoport meghívását elfogadva tartott a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében előadást a nemzetközi történettudomány meghatározó alakja, Wolfgang Reinhard, aki először járt ekkor Magyarországon.


2022. május 3.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Sági György
Újkor.hu

XI. Piusz pápa pontifikátusának jellemzője volt, hogy hol sikeresen, hogy pedig sikertelenül, de konkordátumok és egyéb egyezmények útján törekedett rendezni a fennálló vitás helyzeteket.

Események

- Sági György előadása a MELTE konferenciáján
- VIII. Fraknói Nyári Akadémia