Publikációk - Tóth Krisztina

Akik nem voltak ott az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson. A román görög katolikus püspökök távolmaradása, Lymbus [2014]. Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest 2014. 309-318. 

A káptalanok 1936-os értekezletének tanulságai, Egyháztörténeti Szemle 15 (2014) 3, 71-96.

Lorenzo Schioppa nuncius követutasítása, Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015 (szerk. Fejérdy András), Budapest 2015. 85-105.

Modernkori katolicizmus vs. neobarokk államegyház: Mi vezetett Cesare Orsenigo nuncius felszólalásához egy magyar püspökkari konferencián?, Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára (szerk. Klestenitz Tibor, Zombori István), Budapest 2015. 243-255.

Documents of the Hungarian Council Fathers in Hungarian Archives. Lessons and perspectives of a teamwork, Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari (szerk. Chenaux Philippe, Centro studi sul Concilio Vaticano II; 5.), Citta del Vaticano, 2015. 253-269.