Prohászka Ottokár a római Sacra Congregatio Consistorialis előtt (1911–1913)

2016. április 2-án Mózessy Gergely székesfehérvári püspöki főlevéltáros felkérésre Prohászka Ottokár és a római Sacra Congregatio Consistorialis (1911–1913) címmel tartottunk előadást. Ennek során a Sacra Congregazione dell'Sant Uffizio, közkeletűbb nevén a római inkvizíció után a második legtekintélyesebb római „minisztérium”, a Konzisztoriális Kongregáció szerepét vizsgáltuk a székesfehérvári püspökkel szembeni kúriai fellépésben. (Vö. http://institutumfraknoi.hu/archivum/2016 [április 2.])

 

Az előadás tanulmányváltozata: Prohászka Ottokár a római Sacra Congregatio Consistorialis előtt (1911–1913), Prohászka-tanulmányok, 2015–2017 (szerk. Mózessy Gergely), Székesfehérvár 2017, 268–319.

Az alábbiakban az e tanulmányban elemzett, közölt forrásokból található facsimile-válogatás.

 

A dokumentumok lelőhelye: Archivio Segreto Vaticano, Archivio Concistoriale, Congregatio Consistorialis, Positiones, Albaregalen. (Székesfehérvár) (busta 1), folioszámozás nélkül (s.f.)

I-a

Székesfehérvár, 1911. december 24. Prohászka Ottokár levele X. Piushoz („Relatio de modernismo”), kongregációs válaszfogalmazvánnyal. Közlése: I.m., Dokumentumok, 5. sz.

II-1

Francesco della Volpe bíboros Gaetano De Lai bíboroshoz. Róma, 1911. szeptember 13. Közlése: I.m., Dokumentumok, 3. sz.

II-3

Gaetano De Lai bíboros Prohászka Ottokárhoz. Róma, 1911. szeptember 22. Első, kéziratos, többszörösen átjavított fogalmazvány. Gépiratos másolatról közölve Adriányinál.

II-4

Prohászka Ottokár Gaetano de Lai bíboroshoz. Székesfehérvár, 1911. szeptember 30. Másolatról kiadva Adriányinál.

III-1

Róma, 1913. június körül. Szabó Szádok O.P. – helyenként kivonatos – latin fordítása Prohászka Ottokár „Mekkora mélység az üres madárfészek?” c. esszéjéről.