A REINHARD-tanulmány (CST III/1)

Wolfgang Reinhard’s study „Konfession & Konfessionalisierung in Europa” was translated in Hungarian and was published by the Fraknói Research Group. — Forgó András fordításában és a Fraknói Kutatócsoport kiadásában megjelent Wolfgang Reinhard 2017. május 3-án az MTA Felolvasótermében tartott előadásának (részletek: itt, 2017. 05. 06.) tanulmányváltozata: Wolfgang Reinhard, Felekezet és felekezetszerveződés. A tudományos diskurzus fejleményei (CST III/1) (ford. Forgó András; szerk. Tusor Péter), Budapest 2017. pp. 32. A tanulmány egyúttal a Fraknói Kutatócsoport új alsorozatának első kiadványa (Collectanea Studiorum et Textuum, Classis III, fasc. 1). A Kutatócsoport honlapjáról teljes terjedelmében szabadon letölthető.