Publikációk - Nemes Gábor

Pápai követek a Mohács előtti Magyarországon, Századok 150 (2016) 2, 369-385.

Salánki Ágoston győri püspök, Összekötnek az évezredek (szerk. J. Újváry Zsuzsanna, Pázmány Történelmi Műhely. Történelmi Tanulmányok 3), Piliscsaba 2011. 41-51.

Magyarország kapcsolatai az Apostoli Szentszékkel (1523-1526), Századok 149 (2015) 2, 479-506.

Elszalasztott lehetőségek. VII. Kelemen pápa és II. Lajos országainak belpolitikája (1523-1526), Egyháztörténeti Szemle 15 (2014) 4, 3-19.