Publikációk - Nemes Gábor

Sopron-Róma: adalékok Sopron város középkori egyháztörténetéhez, Soproni Szemle 71. (2017) 3, 259-268.

Folytonosság vagy újrakezdés? Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak alakulása Mohács előtt és után, Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században (szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár, Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis; 17.), Pécs 2017. 105-133.

The Relations of the Holy See and Hungary under the pontificate of Clement VII (1523-1526), The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations (szerk. Bárány Attila Pál), Debrecen 2016. 171-182.

Pápai követek a Mohács előtti Magyarországon, Századok 150 (2016) 2, 369-385.

Magyarország kapcsolatai az Apostoli Szentszékkel (1523-1526), Századok 149 (2015) 2, 479-506.

Elszalasztott lehetőségek. VII. Kelemen pápa és II. Lajos országainak belpolitikája (1523-1526), Egyháztörténeti Szemle 15 (2014) 4, 3-19.

Salánki Ágoston győri püspök, Összekötnek az évezredek (szerk. J. Újváry Zsuzsanna, Pázmány Történelmi Műhely. Történelmi Tanulmányok 3), Piliscsaba 2011. 41-51.