Konferencia-előadások Tihanyban

2015. október 3-án, szombaton Tihanyban rendeztek – kapcsolódva a Magyar Bencés Kongregáció 500 éves évfordulójához – modern kori bencés rendtörténeti konferenciát, egyben bencés „családi” találkozót, amelyen Kutatócsoport két tagja is tartott előadást. A bencés rendház tetőtéri konferenciatermét megtöltötte a hallgatóság: bencés atyák, tanárok, öregdiákok, jelenlegi diákok és érdeklődők. Jelen volt Tóth Krisztina tudományos munkatárs is. A konferencián Borián Elréd elnökölt. A délelőtti szekció után napközi imaóra következett a templomban, majd ebéd után a restaurált 18. századi bencés kriptát tekinthették meg a résztvevők.
 
A délutáni szekcióban tartotta meg Csíky Balázs Bolyai-ösztöndíjas tudományos munkatárs Barátságtól az ellentétekig: Kelemen Krizosztom és Serédi Jusztinián kapcsolata című előadását. A 20. század első felének két meghatározó jelentőségű főpapja, a pannonhalmi főapát és a hercegprímás életében számos közös vonás fedezhető fel, mindketten bencések voltak és fiatal koruk óta barátok. Az 1930-as évek közepétől azonban egyre inkább kiütköztek azok a nézetkülönbségek, amelyek a két főpap között politikai és egyházpolitikai téren is megvoltak, így barátságuk megromlott. Kettejük kapcsolatának alakulása rávilágít a Magyar Katolikus Egyház vezetésében meglévő eltérő elképzelésekre, ugyanakkor e mögött egy személyes történet is megjelenik.
 
A következő előadást Rétfalvi Balázs szombathelyi püspöki levéltáros, a kutatócsoport külső tudományos munkatársa tartotta „Kincések” a szombathelyi egyházmegyében címmel. Számba vette azokat a bencés szerzeteseket, akik az 1940-es évek végén és az 1950-es években a szombathelyi egyházmegye területén szolgáltak lelkészként vagy más beosztásban. Kiemelte azokat, akik hosszabb ideig voltak egy helyen, illetve akik a bencés rendtörténetből ismert személyiségek voltak, mint például Legányi Norbert vagy Sólymos Szilveszter.
 
A konferencia értékelését Várszegi Asztrik főapát és Korzenszky Richárd perjel végezte el zárszavában. Kiemelték, hogy a konferencia hozzájárult a jelen megértéséhez, hátterének világos ismeretéhez.
 
Program
p ek