Konferencia-előadások Pécsen

Péter Tusor and Rev. Máté Gárdonyi lectured at the conference „Catholic church society in the 17th century” in Pécs. „Katolikus egyházi társadalom a 17. században” címmel rendezett tudományos szimpóziumot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. A rendezvényt Udvardy György megyéspüspök nyitotta meg. A Kutatócsoport részéről Tusor PéterMagyar prelátusok proszopográfiai forrásai a vatikáni levéltárban (1612–1711)” címmel tartott előadást. Az első szekció moderátora Rev. Gárdonyi Máté, a Fraknói Kutatócsoport külső tagja volt. Mind az előadás, mind a délelőtti szekciót követő élénk diszkusszió a szervezők jóvoltából online is elérhető: itt és itt.

Program