Konferencia-előadás Székesfehérváron

Egyház–sajtó–politika. Emlékkonferencia Steiner Fülöp püspöki székfoglalásának 125., halálának 115. évében címmel rendezett a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár konferenciát 2015. október 2-án Székesfehérváron. Mózessy Gergely megnyitó szavai és Spányi Antal székesfehérvári püspök, valamint Sarbak Gábor irodalomtörténész köszöntője után Kleistenitz Tibor (MTA BTK) és Györgyi Csaba (BFL) mellett a Kutatócsoport szerződéses munkatársa, Kanász Viktor tartott előadást Steiner Fülöp és a bécsi Frintaneum (Augustineum) kapcsolatáról.
 
Előadásában kiemelte, hogy ez a magyar történetírás által sokáig méltatlanul elfeledett intézet történetét és magyar vonatkozásait a kutatócsoport munkája révén egyre jobban megismerhetjük. Jó példa erre Steiner Fülöpnek 1868 és 1882 között a Frintaneum tanulmányi felügyelőjeként a császárvárosban töltött időszaka. A 102 évig fennálló, tipikus posztjozefinista intézmény történetének ismertetése után bemutatta, hogy Steiner miért foglalhatta el később a székesfehérvári püspöki széket és kerülhetett ezáltal bizonyos értelemben „történelemalakító” pozícióba. Kifejtette, hogy tanulmányi felügyelőként (prefektusként) milyen feladatot látott el az intézmény falai közt, s az ott eltöltött évek milyen hatással voltak későbbi előmenetelében.
 
Kanász Viktor írta meg eredeti levéltári kutatások alapján a intézmény fehérvári egyházmegyés növendékeinek biogrammjait a készülő Augustinum-lexikonba. E projekt  a Kutatócsoportnak a Bécsi Egyetem Egyháztörténeti Intézetével közösen folytatott nemzetközi vállalkozása (vö. Kronológia/2014/dec. 4. "A bécsi Augustineum és Magyarország").
 
Program
Beszámoló; Magyar Kurír
Interjúk (3:07-től)
K é p ek