Több mint egy évtizedes nemzetközi együttműködés eredményének prezentálására került sor a Központi Szeminárium dísztermében 2021. szeptember 22-én: a Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon bemutatójára. A számos érdeklődőt vonzó alkalmat a Központi Szeminárium rektorának, Martos Levente Balázs köszöntője nyitotta meg, majd Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója segítette a ráhangolódást a 19. századra zongorán előadott Liszt darabbal. Ezt követően Varga Lajos váci segédpüspök méltatta röviden megnyitó beszédében a kötet jelentőségét, kihangsúlyozva, hogy fontos mérföldkő az egyházi proszopográfiai irodalmak sorában.


2021. szeptember 26.

Eger 1552. évi ostroma az egyik leghíresebb története a kora újkori Magyarországnak. Az Egri csillagok című regény, valamint a belőle készült 1968-as film alapjában véve befolyásolta nemzedékek történelem-szemléletét. Azt azonban kevesen tudják, hogy egy-egy jelenetet kihagyott, másokat pedig beleírt a forgatókönyvet készítő Nemeskürty István. Ilyen az a híres jelenet, amikor Dobó István egyenesen III. Gyula pápához megy Rómába segítséget kérni az oszmánok által szorongatott Magyarország számára.

2021. szeptember 23.

2021. szeptember 21-én a Rerum novarum enciklika kiadásának 130. évfordulójára emlékező konferenciára került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az április 1-jén megalakult Vallás és Társadalom kutatóintézet szervezésében. A rendezvényen Tóth Krisztina a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársa és titkára a „A Rerum novarum megszületésének történeti kontextusa” címmel adott elő, körvonalazva a szociális kérdésre adott XIX. századi válaszokat, kiemelve egy-egy fontosabb gondolkodót, illetve szellemi műhelyt, amelyek az enciklika megírásának közvetlen előzményét jelentették.

2021. szeptember 21.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Kanász Viktor
Magyar Nemzet

A közbeszédben sokszor találkozhatunk azzal a kijelentéssel, hogy Róma és a pápaság cserbenhagyta az oszmánok ellen vívott évszázados harcban Magyarországot, és nem tett semmit az agresszíven terjeszkedő szultánokkal szemben. A valóság ezzel szemben az, hogy a 15–17.

Események