Publikációk - Kanász Viktor

Fráter György gyilkossági perének forrásai a vatikáni levéltárban, Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (CVH I/15, szerk. Tusor Péter–Szovák Kornél–Fedeles Tamás), Budapest–Róma 2017. 173-185.

Contributions to the Diplomatic Activity of the Hungarian Kingdom Between 1452 and 1453, Verbum 16. (2015) 1-2. 27-42.

Nagykanizsa egyházi élete az 1778-1779-es canonica visitatio tükrében, Zalai Múzeum 23. (2017) 225-234.

Zalaegerszeg első pecsétjéről és a mezőváros korai hivatali írásbeliségéről, Turul 90. (2017) 3. 137-139.