Tudományos fokozatszerzés

Jávor Miklós, a Fraknói Kutatócsoport doktorandusz tagja 2020. június 9-én sikeresen megvédte "Egyházpolitika, békemozgalom és ateista propaganda a Kádár-rendszer korai éveiben (1957-1964)” című, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen benyújtott doktori értekezését. A disszertáció két opponense Főtiszt. Dr. Gárdonyi Máté és Dr. Koltai András volt. Jávor Miklós újszerű tematikai rendbe foglalva, új források publikálása által, eszmetörténeti szempontok szerint mutatta be a magyar egyháztörténet 1957-1964 közötti időszakát. Bölcsészeti szemléletű dolgozatából a belső használatra írt és külső propaganda célból készült források segítségével megismerhettük a korai Kádár rendszer egyházpolitikájának ideológiai alapjait, megvizsgálta az ifjúság gondolkodásának befolyásolási kísérletét, majd bemutatta mind katolikus mind protestáns részről a béketevékenyéget, kiválóan rámutatva a kettő között mutatkozó eltérésekre. Végül rálátást adott az emigránsok véleményére a Kádár rendszer egyházpolitikájáról elsősorban korabeli sajtócikkek feldolgozásával. Az értekezés a Fraknói Kutacsoport katolilkus egyetemi oktatási tevékenységének fontos eredménye,  egyben pedig a vatikáni kutatásokra alapozott, ám azoknál szélesebb körű egyháztöréneti horizontjának újabb bizonyítéka. A dolgozat kibővített, formában,  az opponensek javaslatainak  figyelembevételével a Collectanea Studiorum et Textuum sorozatban fog megjelenni, a PPKE Történettudományi Doktori Iskola "Egyháztörténeti Műhely" harmadik kiadványaként (az első és a második publikációk még 2015-ben jelentek meg, megkekinthetők és letölthetők itt és itt). A vonatkozó szabályzat szerint a sikeres védést követően a fokozat adományozására az egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntésével kerül majd sor.