A Kutatócsoport bemutatkozása az ELTE-n

A Gazdság- és Társdalomtörténeti Tanszék professzora, Szijártó István meghívására május 20-án az ELTE BTK-n tartott előadást munkájáról a Fraknói Kutatócsoport. Az eseményre a "A mai magyarországi történetírás műhelyei" c. egyetemi szemináriumi sorozat részeként került sor. A prezentáció során során Tusor Péter a vatikáni kutatások historiogárfiájába ágyazva ismertette a Kutatócsoport történetét, működési kereteit, valamint az elért eredményeket. Ennek során kitért a Collectanea Vaticana Hungariae eddig megjelent köteteire, valamint a kutatások nemzetközi beágyazottságára. Ezt követően Kanász Viktor azt mutatta be, hogyan tud egy egyetemi hallgató bekapcsolódni a kutatásokba, s ennek kapcsán egy esettanumány keretében doktori kutatásainak eredményeit, Girolamo Martinengo nunciatúrájának történetét prezentálta. A bemutatkozást beszélgetés zárta, amelyen szóba került a vatikáni kutatások mai helyzete, a Fraknói-villa sorsa, valamint a Kutatócsoport kapcsolata a katolikus egyetemmel és más kutatócsoportokkal.