Könyvbemutató a Központi Papnevelő Intézetben

A Veszprémi egyházmegye múltjából című sorozat 35. és  36. kötetének bemutatójára került sor 2020. október 21-én a Központi Papnevelő Intézet dísztermében az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, valamint a Központi Szeminárium szervezésében.

Karlinszky Balázs köszöntő szavait követően Hermann István ismertette a Fraknói Kutatócsoport tudományos segésmunkatársa, Kanász Viktor által közreadott forrásgyűjteményt, ami a zalai főesperesség 1778-as egyházlátogatási jegyzőkönyvét tartalmazza (A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. Kiad. Kanász Viktor, Veszprém, 2020.). Hermann többek közt kiemelte a forrás sokoldalú használhatóságát, valamint a vizitációk kiadásának további lehetőségeit.
Ezt követően Rev. Gárdonyi Máté mutattatta be a két 2019-es konferencia előadásainak írott változatából megszületett konferenciakötetet (Rott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor László, Veszprém, 2020.). A kötetben a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársa, Tóth Krisztina ("Haza hadsereg nélkül, hadsereg erkölcs nélkül összeomlik." Zadravecz István OFM memoranduma; A veszprémi püspökség gazdálkodása a két világháború között), tudományos segédmunkatársa, Sági György (Egyházközségek megalapítása a veszprémi egyházmegye területén Rott Nándor püspöksége idején), valamint külsős munkatársa, Varga Mátyás (1919 a székesfehérvári egyházmegyés historia domusok tükrében) írtak tanulmányokat.