Kanász Viktor nyilvános doktori védésére

A Kutatócsoport tudományos munkatársa, Kanász Viktor doktori disszertációjának nyilvános vitáját szeptember 7-én tartották a Pécsi Tudományegyetemen. A Tusor Péter és Fedeles Tamás témavezetésével készült, Magyarország és a Szentszék a 16. század közepén. Girolamo Martinengo nuncius és a Magyar Királyság (1550–1554) című PhD disszertációjának opponensei Prof. Dr. Fazekas István DSc egyetemi docens (ELTE BTK Történeti Intézet) és Dr. Laczlavik György PhD főosztályvezető (MNL OL Elektronikus Nyilvántartások Főosztálya) voltak.

A disszertációt a Prof. Dr. Font Márta DSc professor emerita által vezetett bizottság summa cum laude (96,6 %) minősítésre értékelte. A disszertáció bővített változata előreláthatóan a CVH I/22. köteteként könyv változatban is meg fog jelenni.

A doktori disszertáció itt olvasható.