Interjú a Vatikáni Rádióban a Kutatócsoport új eredményeiről, jövőjéről

A Fraknói Kutatócsoport legújabb vatikáni kutatási eredményei okán látta vendégül a Vatikáni Rádió a Rómában kutató Tusor Pétert, Fedeles Tamást, Kruppa Tamást, Nemes Gábort és a Kutatócsoport vatikáni kutatási rezidensét, Nagy Katalint. Az alkalomból adott interjú során először Fedeles Tamás tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár részletesen beszélt nemrég napvilágot látott kötetéről, az Apostoli Kamara archívumában végzett félévtizedes anyaggyűjtésének közzétételéről. Majd Tusor Péter értékelte a 2017–2022 közötti MTA/ELKH támogatott kutatóhelyi pályázati periódust. Röviden bemutatta a Kutatócsoportnak az újbóli sikeres pályázást követően az új  ciklusra (2022–2027) vonatkozó terveit, céljait. Szólt arról, hogy a két évtizede alapított új vatikáni–magyar sorozat, a Collectanea Vaticana Hungariae 2022-re összesen immár 30 kötetben közöl alapkutatási eredményeket Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak évezredes történetéből. Meglátása szerint mindez azt jelenti, hogy a Kutatócsoport Fraknói Vilmos szellemi örökségének letéteményesévé vált. Felhívta egyúttal a figyelmet arra, hogy Fraknói római intézményes öröksége sajnos továbbra is erősen diszfunkcionális, hiszen nem tölti be az alapító által kötelezőleg megszabott feladatát. Ez a feladat pedig nem más, húzta alá a Fraknói Kutatócsoport alapítója és vezetője, mint a magyar történelem forrásainak szisztematikus feltárása és feldolgozása a Vatikáni Apostoli Levéltárból és más szentszéki lelőhelyekről. Sőt, még a legcsekélyebb érdeklődés sem mutatkozik eziránt Fraknói intézményi örökségének használói, haszonélvezői részéről. A Fraknói Kutatócsoport paradox módon úgy kénytelen szervezni római kutatásait, mintha Fraknói Vilmos kutatási célú intézményalapítása és ehhez kapcsolódóan a magyar állam javára történt ingatlanadományozása meg sem történt volna 1913-ban – hívta fel a figyelmet a megoldásra váró problémára Tusor Péter, melynek teljes historiográfiai kontextusát és  dokumentációját adja kutatástörténeti monográfiájában (CVH I/20). Legvégül reményét fejezte ki, hogy az új, 2022–2027. évi ELKH pályázati ciklus során a kérdés megnyugtató, funkcionális rendezést nyer. Végül bejelentette, hogy az új ötéves pályázati időszakban a vatikáni magyar feltáró történeti kutatások hazai intézményi bázisköre a PPKE, az MTA/ELKH mellett a Pécsi Tudományegyetemmel bővül.

A Collectanea Vaticana Hungariae most Rómába érkezett, a pápai gyűjtemények és egyetemek, olasz és külföldi intézetek könyvtáraiba szokás szerint elhelyezett recens kötetei a következők: Fedeles Tamás: Ordinationum Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Camerae Apostolicae collecta. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései, Nemes Gábor: Repertorium Pontificiorum Documentorum in Regnis Sacrae Coronae Hungariae existentium (1417–1526), Kruppa Tamás: Forgách Ferenc okmánytár. Levelek és iratok (1586–1615), valamint Tusor Péter: Monumenta és Collectanea. Magyar történeti kutatások a Vatikánban (1881–2021).