"Forgách Ferenc Okmánytár" – Vatikáni források a 17. század elejéről

Megjelent a Collectanea Vaticana Hungariae legújabb, Forgách Ferenc válogatott politikai levelezését tartalmazó kötete. A CVH II/9. köteteként napvilágot látó okmánytár egy évtizedekkel korábban megkezdett és súlypontját a vatikáni fondokra helyező, de az idők során egyre jobban szerte ágazó és mind több levéltárra, illetve kézirattárra kiterjedő kutatómunka eredménye. Jóllehet Forgách levelezésének tekintélyes része már korábban is ismert volt, ám az eddigi megszületett feldolgozások az iratokat főleg a főpap személyiségén keresztül közelítették meg. Jelen szövegkiadás a nagyszámú kiadatlan, köztük sok ismeretlen Forgách levéllel, valamint a politikai tevékenységével összefüggésbe hozható nuncius jelentések bevonásával további értelmezési lehetőségeket kínál, ezáltal új oldaláról közelítve meg a magyar történelem politikai és egyháztörténeti szempontból egyaránt kulcsfontosságú időszakának eseményeit. Az okmánytárban olvasható számos nunciusi jelentés ugyanakkor nemcsak a koraújkori magyar-szentszéki kapcsolatok kutatási horizontját tágítja ki, hanem megteremti annak a lehetőségét is, hogy a publikált kutatási eredmények bele ágyazódjanak a nemzetközi nunciatúra kutatásokba.