Előadás az MTA PAB Hadtörténeti Munkabizottságának konferenciáján

2022. április 28-án az MTA PAB Hadtörténeti Munkabizottságának szervezésében „Dél-Dunántúl a hadak útján” címmel tartottak interdiszciplináris regionális hadtörténeti konferenciát a Pécsi Tudományegyetemen. A konferencián a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Kanász Viktor Kriston Dorottyával (Vestigia Kutatócsoport, PPKE) együtt tartott előadást Pietro Duodo velencei követnek a 17. század legelején kelt zárójelentéséről, melyben a Habsburg monarchia, s vele együtt a korabeli Magyar Királyság történetét, gazdasági, hadügyi, társadalmi helyzetét mutatta be. Előadásukban e jelentés dél-dunántúli, szalvóniai és horvátországi vonatkozású részeit elemezve hívták fel arra figyelmet, hogy a korszakban milyen élénken érdeklődött a velencei diplomácia a régió eseményei iránt.