Egyház és kultúrtranszfer - Könyvbemutató

Különleges alkalomnak számít, mikor neves külföldi kiadó a magyar történelemmel kapcsolatos kötetet jelentet meg, s ebben számos magyar történész is helyet kapott. Tavaly Forgó Andrásnak, Maria-Elisabeth Brunertnek és Arno Strohmeyernek köszönhetően erre került sor, mikor is a neves Aschendorff Verlag újkortörténeti sorozatának 40. köteteként tavaly megjelent a Kirche und Kulturtransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit  című munka (hg. von Maria-Elisabeth Brunert, András Forgó, Arno Strohmeyer, Münster, Aschendorff, 2019).

A kötet a 2012-ben Piliscsabán megrendezett azonos című nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. Magyarországi bemutatójára 2020. március 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán került sor az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, a PPKE HTK Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék, valamint  a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszék szervezésében.

Tusor Péter köszöntő szavait követően a könyvet Kármán Gábor (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) és a házigazda, Gárdonyi Máté tanszékvezető professzor mutatta be, kiemelve a kötet jelentőségét, s fehívva a hallgatóság figyelmét arra, hogy mennyire fontos a magyar történeti kutatásoknak a nemzetközi neves kiadóknál való megjelenítése. Végül Forgó András ismertette a kötet szerkesztésének menetét, majd a bemutatót fogadás zárta. Hosszabb beszámoló az eseményről Újkor.hu-n lesz majd olvasható.