A II. Vatikáni Zsinat és Magyarország – Tanulmánykötet és inventárium

A II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulója alkalmából a Gondolat Kiadó gondozásában most megjelent, Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában c. kötetünk (CST II/1)  magvát széleskörű team-munkában létrehozott levéltári adatbázis (inventárium) képezi. A magyar zsinati résztvevők forrásainak összegyűjtését a Lendület-kutatócsoporton belül Tóth Krisztina tudományos munkatárs koordinálta. A kutatás a Pápai Történettudományi Bizottság által szervezett világméretű nemzetközi projekt keretében valósult meg.
 
Elöljáróban több tanulmány mutatja be a feltárt anyag által kínált kutatási perspektívákat. Néhány írás arra tesz módszertani kísérletet, hogy a Zsinat kutatását kiemelje a jószerével kritikátlan „ügynöközés” ingoványából, és helyére komplexebb, a történeti valóságnak megfelelőbb megközelítést állítson.
 
A kötet e-könyv formájában teljes terjedelmében letölthető, illetve online is olvasható.