Magyarország és a római Szentszék. II. kötet

Megjelent a Fraknói Kutatócsoport első, még a Lendület-program keretében előkészített kiadványa: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. A programadó kötet az ötéves kutatási periódusra tervezett fontosabb részprojektek előtanulmányait tartalmazza, hasonlóan öt évvel korábban napvilágot látott elődjéhez. A tanulmányok előadás formájában a pécsi egyetem bölcsészkarának dísztermében megrendezett „Vatikáni magyar kutatások a 21. században” c. szimpóziumon hangoztak el 2016. augusztus 23-án, a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus keretében (Kultúra- és tudományköziség. Magyarságtudomány a 21. században, Pécs 2016. augusztus 22–27.; program és részletes tudósítás: Kronológia, 2016. augusztus 23.).

A kötet szakmai bemutatójára a Fraknói Kutatócsoport 2017. október 11-én megrendezésre kerülő első műhelyszemináriumán kerül sor a PTE Inderdiszciplináris Doktori Iskolájában.

Recenzió