I Barberini e l'Europa - Könyvbemutató/Presentazione

2022. szeptember 22-én Budapesten, a Központi Szeminárium "Káptalani termében" került sor az I Barberini e l’Europa  című kötet bemutatására. A tanulmánykötet nemzetközi együttműködés keretében Tusor Péter és Alessandro Boccolini szerkesztésében valósult meg. A kötet tizenkét, a Barberini-korszakot és a kora újkort kutató nemzetközileg ismert és elismert történész munkáit tartalmazza. Alapját az egy évvel korábban, 2021-ben, ugyanezen a néven megrendezett nemzetközi konferencia adta. A kötet az Edizioni Sette Città gondozásában, Viterbóban jelent meg az Acta Barberiana sorozat ötödik tagjaként. Tudományos kiadója az Istituto Nazionale di Studi Romani. A kötetet Domokos György italianista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem olasz tanszékének oktatója és Kruppa Tamás, a Szegedi Tudományegyetem docense és a Fraknói Kutatócsoport főmunkatársa mutatta be.
Tusor Péter megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Barberinikről, az egyik legjelentősebb kora újkori pápai dinasztiáról szóló konferencia a római Istituto Nazionale di Studi Romani-ban tartott nemzetközi konferencia eredményeit tartalmazza, amely szimpóziumnak a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport is szervezője volt. Ez magyarázza a kötet budapesti bemutatóját is. 
A kötet első relátoraként Kruppa Tamás szólalt fel. Kruppa a kötet kronologikus sorrendbe szerkesztett tanulmányait témájukat tekintve térbeli elosztásuk szerint, keletről nyugatra haladva ismertette. Így elsőként Francesca de Caprio VIII. Orbán pápa nagybátyjának, Raffaelo Barberininek moszkvai kereskedelmi útja során készített Relazione di Moscovia segítségével megrajzolt kalandvágyó firenzei kalmár portréjáról hallhatott a közönség. Ezt követően a nyugatabbi témát feldolgozó Alessandro Boccolini tanulmányát ismertette Kruppa. A Barberini-rokon Rinaldo d’Este 1674-es lengyel trónjelöltségét, annak kiterjedt diplomáciai levelezésén keresztül ismerheti meg az érdeklődő. Kruppa Tamás itt felhívta a figyelmet, hogy nem lehet elszigetelt esetként kezelni a Boccolini által feldolgozott jelenséget, hiszen számos itáliai család próbálkozott presztízsük hanyatlásakor hasonló trónszerző stratégiával. Lengyelországban maradva Gaetano Platania Carlo Barberini bíboros protektor szerepéről szóló tanulmánya került ismertetésre. Említett bíborosnak elévülhetetlen érdemei voltak Bécs 1683-as felmentésére szerveződő sereg megindításában. A relátor itt külön felhívta a figyelmet Carlo Barberini egész Európát behálózó levelezésére. Lengyelországból a Habsburg-birodalomba, Tusor Péter tanulmányának az esetén pedig különösen Magyarországra és a Barberinikre tért át az ismertetés. Kruppa Tamás aláhúzta, hogy a téma már Fraknói Vilmos óta foglalkoztatja a magyar történész generációkat, Tusor azonban e tanulmányában új koncepciót és eddig ismeretlen forrásokat mutatott be. Silvano Giordano munkája a pápaság erőfeszítéseibe enged bepillantást hogyan igyekezett normalizálni a két katolikus hatalom, a francia királyság és a Habsburg-birodalom viszonyát. Az ismertetésből kiderült, hogy Giordano elemzése még egyértelműbbé tette VIII. Orbán pápa franciabarát politikáját. Ezután Kruppa Giuseppe Mrozek Eliszezynki dolgozatára tért ki, aki simancasi levéltári források alapján elemezte a madridi udvar lépéseit, amelyek célja a bíborosi kollégium megtisztítása volt a Barberini frakciótól VIII. Orbán pápa halálát követően. Ezután került bemutatásra Isabella Ianuzzi és Gaetano Sabatini dolgozata, amely a spanyol megszállás alá került Portugália és a Barberinik kapcsolatát elemezte. Ezt követően Olivier Poncet francia nyelvű tanulmányát vette górcső alá Kruppa Tamás és ismertette azt az érdeklődő jelenlévőkkel. Poncet tanulmánya alapján kiemelte, hogy Maffeo Barberini és Franciaország merőben személyes és párizsi élményeken alapuló kapcsolata 1623 után hatalmi érdekek funkcionális viszonyrendszerévé alakult át. Ennek során egyre inkább igyekezett a két fél felhasználni egymást saját céljaik érdekében. Az ismertetés koncepciójából adódóan még nyugatabbra tekintve Kruppa Tamás Matteo Binasco tanulmányára tért át, aki két iraton keresztül próbálta meg ismertetni Francesco Barberini Anglia és Skócia bíboros protektorának működését az angliai misszió érdekében. A képzeletbeli európai körutazás után a tanulmánykötet relátora visszatért Rómába, ahol Giovanni Pizzorusso tanulmányára hívta fel a figyelmet. A szerző az 1622-ben alapított Propaganda Fide kongregáció és a Barberini család majdnem egy évszázadon át meglévő kapcsolatát dolgozta fel, számos új, a családtagok eddig ismeretlen adatainak a közreadásával. Kruppa Tamás megjegyezte, hogy Matteo Sanfilippo tanulmányával ugyan a kontinenst elhagytuk, de a Propaganda Fide-t nem. E tanulmányban fény derült az észak-amerikai kolóniák és a Barberini bíboros neposok által irányított Kongregáció kapcsolatára. Valamint e működés során nemegyszer akár a francia állam érdekeivel is konfrontálódó szentszéki politikára. Zárásként, üde színfoltként említette az előadó Dalma Frascarelli tanulmányát, aki a Barberinik művészetpártoló, mecénási tevékenységén túl a mögöttes szellemi univerzumra és korabeli filozófia alapjaira mutatott rá.
Összegzésként az előadó üdvözölte a korszakokon átívelő, kora újkori európai tablónak is tekinthető tanulmánykötetet, amely a Barberini-família kiterjedt működését és azon belül is a család első számú személyét, VIII. Orbán személyét vizsgálta.
Ezen átfogó, részletes elemzés után tartotta meg előadását Domokos György, a PPKE BTK italianista tanára, aki örömét fejezte ki, hogy mind a tanulmánykötet mind az azt befogadó sorozat is deklaráltan egy jól körülhatárolható téma feldolgozását tűzte ki céljául. Ezek után Domokos kiemelte, hogy a ma ismert és szeretett barokk Róma java e korszakban, Barberini hatásra alakult ki. Zárásként Domokos aláhúzta, hogy Maffeo Barberini, a későbbi VIII. Orbán pápa halálával sok szempontból egy egész korszak zárult le, nem csak a Barberinik, de egész Itália életében.

Az eseményről honlapján az Istituto Nazionale di Studi Romani is közvetítést adott.

(Oláh P. Róbert)
                                                                                                                                                    

Plakát / Locandina