Fedeles Tamás nagydoktori védése

2022. március 22-én tartották Fedeles Tamás, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársa MTA doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitáját. A disszertáció a Kutatócsoport keretében folytatott vatikáni kutatásokra, az Apostoli Kamara forrásaira épült. Címe:  ”Szentelési turizmus” a késő középkorban? Magyar(országi) egyháziak promóciója a Római Kúriában (1426–1523)”. Az értekezés opponensei Bárány Attila, F. Romhányi Beatrix és Szende Katalin voltak. A bizottságot Solymosi László akadémikus elnökölte. Az opponensek többek közt aláhúzták, hogy nem korábbi tanulmányok összemásolása által keletkezett az értekezés, hanem új tudományos eredményeket tartalmazó eredeti szöveg benyújtására került sor, amely széleskörű forrásismereten, valamint magas szintű szakirodalmi tájékozottságon alapul. Kiemelték továbbá, hogy Fedeles a külföldi archívumok anyagaiban és a kurrens szakirodalomban is otthonosan mozog, valamint a módszertanában jól megoldott, komoly kritikákat is megfogalmazó értekezés nem csak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában is hiánypótlónak tekinthető.

A források publikálását követően (melyek tavaly láttak napvilágot a vatikáni–magyar történeti sorozatban, CVI I/18)  hosszú éveken át tartó, széleskörű vatikáni forrásfeltáráson alapuló kutatómunka fontos fejezete zárult le (előzményeire lásd itt, itt és itt) a 97,5 %-os eredménnyel megvédett nagydoktori értekezéssel. A mértékadó disszertációt, miként a bizottság elnöke megjegyezte, a tagok közül mindössze egyvalaki értékelte csak 4-esre. Mindenki más maximális pontszámmal fejezte ki elismerését a kutatás és eredmény színvonala előtt.