Fedeles Tamás és Kanász Viktor előadása a Somogyi Levéltári Napon

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2022. május 24-én Személyek, családok szerepe a megye történetében címmel Kaposváron rendezte meg a 42. Somogyi Levéltári Napot. Az eseményen Rácz György (MNL tudományos igazgatóhelyettes) köszöntötte a nagy számban megjelent érdeklődőket. Ezt követően Fedeles Tamás Az Újlaki család és Somogy megye a 15. század második felében, Kanász Viktor pedig Somogyi papok és tanítók az 1770-es években címmel tart előadást. Fedeles Tamás előadásában elsősorban Újlaki Miklós és Újlaki Lőrinc politikai tevékenysége, birtokszerző statégiája, valamint familiárisi köre vizsgálatával mutatta be, hogy Somogy vármegye, s azon belül is a kaposújvári uradalom milyen szerepet játszott a híres bárói család késő középkori életében. Ezt követően Kanász Viktor az 1778-1779-es veszprémi egyházmegyei egyházlátogatási jegyzőkönyveket elemezve mutatta be, hogy milyen somogyi családtörténeti vonatkozásokat rejt a forráskorpusz. Több példát felsorolva külön kitért a somogyi főesperesség iskolamestereinek és plébánosainak iskolázottságára, életkorára és nyelvtudására, valamint a velük szemben támasztott követelményekre.

Előadása kapcsán Fedeles Tamás interjút is adott a Somogy TV-nek (6:37-től)