2017. 08. 31. Előadások a veszprémi egyházmegye XVI. századi történetéről szóló konferencián

A püspökség Mohács utáni életének bemutatása érdekében rendezett egyháztörténeti konferenciát 2017. augusztus 30-31. között a Veszprémi Főegyházmegye, a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár.

A két napos konferencián Pietro Isvalies bíboros, veszprémi püspök címmel tartott előadást a Kutatócsoport munkatársa, Nemes Gábor, aki a VI. Sándor által 1500-ban bíborossá kreált spanyol származású Pietro Isvalies életét és 1500-1503-as magyarországi legátusi tevékenységét ismertette. Bemutatta a prelátus javadalmait, köztük a veszprémi püspöki működését (1503-1511), valamint kancelláriájának tagjait, akik között több neves személy, például Jacobus Piso és Vincenzo Baldi is megtalálható.

Kanász Viktor, a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa is előadást tartott Kanizsa és a protestáns végvári társadalom a 16. században címmel, amely során bemutatta, hogy mikor és hogyan jelent meg Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya uradalmában a protestáns reformáció, ennek ellenére miként élt tovább évtizedekig a városban a katolicizmus, s a XVII. század elejére miért tűnt el a településen a protestáns vallásgyakorlat.

Program
Beszámoló