Király Kelemen OFM naplója (1944–1947) – Könyvbemutató

Presentation of the book in Budapest about the diary of Kelemen Király OFM. — A pasaréti ferences közösségi házban került sor 2018. szeptember 10-én Király (König) Kelemen OFM 1944-től 1947-ig írt naplójának bemutatására, melyet a Fraknói Kutatócsoport külső munkatársa, Sági György szerkesztett. A napló eredetileg 44 éve Clevelandben látott napvilágot, de most jegyzetekkel és függelékkel ellátva Magyarországon is megjelenhetett.

Dobszay Benedek OFM tartományfőnök köszöntő levelének felolvasása után Cságoly Ferencné, akit rokoni szálak fűztek a naplóíróhoz, személyes élményeit ismertette a napló megtalálása és kiadása kapcsán. Ezt követően a kutatócsoport vezetője, Tusor Péter mutatott rá a kötet szakmai értékeire. Kiemelte, hogy több mint 500 lábjegyzetből álló tudományos jegyzetapparátus és a korabeli hierarchikus viszonyokba betekintést engedő rövid életrajzok segítik az olvasó tájékozódását. A napló forrásértékét a jobb sorsra érdemes Nagy Töhötöm S.I. visszaemlékezéseivel állította párhuzamba. Sági György személyes élményeit, az őt leginkább megérintő témákat osztotta meg a közönséggel: Király Kelemen OFM kiugrási kísérlettel, illetve az általa mélyen tisztelt Mindszentyvel és Zadravecz Istvánnal kapcsolatos gondolatait. Török József a Fraknói Kutatócsoport senior kutatója pedig a különféle korszakban íródott naplók (Grősz József naplója, Csepregi Imre naplója, stb) és személyes élményei kontextusába helyezte a kötet tartalmát. Az esemény szervezője, egyben a kötet lektora, Kálmán Peregrin OFM az ismertetést Mindszenty egykori ajánlásával zárta.

 

Képek 1. 2. 3. 4. 5.
Magyar Kurír