The ‘Impetus’ Church History Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences and the Péter Pázmány Catholic University was established in the June of 2012 in the frame of the Church History Research Institute of the University founded by Rector Péter Erdő in 1999. It carries on independently the latter’s publications (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) and researches in Rome and in Vienna, with the involvement of academic and other funding sources.

More >>

2017. október 11-én a került sor az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport első műhelyszemináriumára a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Kutatócsoport tagjainak közép és kora újkori témájú előadásai tantárgyi előadások formájában, graduális és posztgraduális egyetemi órák keretében hangzottak el.

„Katolikus egyházi társadalom a 17. században” címmel rendezett tudományos szimpóziumot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. A rendezvényt Udvardy György megyéspüspök nyitotta meg. A Kutatócsoport részéről Tusor PéterMagyar prelátusok proszopográfiai forrásai a vatikáni levéltárban (1612–1711)” címmel tartott előadást.

2017. szeptember 27-én került sor a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában (Középkori és Kora Újkori Történet Program) Kruppa Tamás, a Kutatócsoport tudományos főmunkatársa habilitációjára.

Az opponensek: Papp Klára (DE), Kalmár János (ELTE, EKF); a habilitációs bizottság elnöke: Sashalmi Endre (PTE), tagjai: Horn Ildikó (ELTE), Fedeles Tamás (PTE, MTA), Tusor Péter (PPKE, MTA), titkára: Végh Ferenc (PTE). A Bizottság 93%-os eredménnyel javasolta a dr.habil. (a „PTE habilitált tagja”) cím odaítélését a PTE Doktori Tanácsa és Szenátusa felé.